Rock Ardudwy, 3rd of June 2017 & Rock the Castle, 23rd of September

Rock Ardudwy is a music festival in Harlech, North Wales.

We organise various events throughout the year with the main event being held on the June where there will be live bands, all day long from rock to folk music and a mix of great local food and drink.

Set in the stunning town of Harlech in the Snowdonia National Park on the North West Coast of Wales. The main event is held under the shadows of Harlech Castle in the grounds of Harlech & Ardudwy Leisure. There is access to the fabulous beach at Harlech which stretches for miles and miles, it’s well worth the trip if only for the views from Harlech Castle and the surrounding area.

THE EVENTS

ROCK ARDUDWY – Saturday 3rd June 2017 gates open at 2.00pm on the grounds of Harlech & Ardudwy Leisure

ROCK THE CASTLE – Saturday 23rd September, Harlech Castle – Bryn Fon a’i Fand and Gwibdaith Hen Fran

Rock Ardudwy is a fundraising event for Harlech & Ardudwy Leisure, a not for profit social enterprise which is a community run Leisure facility comprising of a Swimming Pool, Climbing Wall and Café.

——————————————————————–

Roc Ardudwy, 3yd o Fehefin a Roc y castell, 23fed o Fedi.

Mae Roc Ardudwy yn Wyl Gerddoriaeth yn Harlech, Gogledd Cymru.

Rydym yn trefnu ddipyn o digwyddiadau dros y flwyddyn gyda’r prif ddigwyddiad yn Mis Mehefin lle fydd gennym bandiau byw drwy gydol y diwrnod o gerddoriaeth roc i gwerin gyda bwyd a diodydd lleol.

Mae Harlech ym Mharc Cenedlaethol Eryri ar y Gogledd Orllewin Arfordir Cymru. Fydd y prif ddigwyddiad yn cael ei gynnal o dan cysgod Castell Harlech ar dir Harlech & Ardudwy Hamdden. Mae mynediad i’r traeth yn Harlech sy’n ymestyn am filltiroedd, mae’n werth y daith os mai dim ond i weld y olygfeydd o Gastell Harlech a’r ardal gyfagos.

Y Dyddiadau

ROC ARDUDWY – Dydd Sadwrn 3yd Fehefin, giatiau ar agor o 2yp ar dir Harlech & Ardudwy Hamdden

ROC Y CASTELL – Nos Sadwrn 23fed o Fedi, Castell Harlech – Bryn Fon a’i Fand a Gwibdaith Hen Fran

Mae Roc Ardudwy yn ddigwyddiad codi arian ar gyfer Harlech & Ardudwy Hamdden, cwmni nid er elw menter gymdeithasol sy’n cael ei rhedeg gan yr gymuned sydd hefo o Pwll Nofio, Wal Ddringo a Café.

Tocynnau | Tickets

(There is an admin fee that applies to all tickets bought through our online ticket service)

ROCK ARDUDWY – Sadwrn | Saturday – 3 – Mehefin | June

VENUE: Harlech and Ardudwy Leisure, car park     AMSER | TIME: 2:00pm tan hwyr | till late

PRIS | PRICE:

Dros 16 oed | Over 16’s   £20  (Online ticket admin fee £1.83)

O dan 16 oed | Under 16’a  £15  (Online ticket admin fee £1.52)

VIP Ticket £35.00 (inc. meal, prosecco reception and undercover venue) (Online ticket admin fee £2.76)

Plant o dan 10 oed | Children under 10 years AM DDIM | FREE with an adult | gyda Oedolyn

 

Click here to purchase tickets

ROCK THE CASTLE – Sadwrn | Saturday – 23  – Medi | September

 

VENUE:  Castell HARLECH Castle       AMSER | TIME: 7:00pm tan hwyr | till late

PRIS | PRICE: £20.00

 

Tickets available soon

Also for sale at:

Harlech & Ardudwy Leisure, Harlech: tel. 01766 780576

Bands

ROCK ARDUDWY
3 - Mehefin | June

Click here to see whats going on

ROCK THE CASTLE
23 - Medi | September

Click here to see whats going on

Sponsors

Contact us

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Find us:

Friday : Harlech Castle, Harlech, Gwynedd. LL46 2YH

Saturday : Harlech & Ardudwy Leisure, Beach Road, Harlech, North Wales. LL46 2UG

 

Brand and website designed by: Made with Zeal